Dijagnoza

by
  • Dijagnozu postavlja lekar na osnovu detaljnog pregleda, potpunog uvida u tok bolesti i drugih dopunskih ispitivanja.
  • Za dijagnozu se rutinski ne koristi izolacija uzročnika, već se kao pomoć najčešće, prema spiroheti, određuju antitela u krvi.
  • Nalaz antitela ne znači i dijagnozu bolesti, kao što ni njihovo odsustvo ne znači da bolest ne postoji.
  • Često bolesnici, naročito sa hroničnom formom bolesti imaju širok spektar tegoba, što kod lekara stvara dileme i zabunu u njihovom adekvatnom rešavanju. Pacijenti, da bi pomogli lekaru, treba da se sete uboda krpelja ili navedu situaciju kada su mogli biti izloženi riziku uboda krpelja i infekciji.

 

Preporučujemo knjigu Lajmska bolest

Kompletno obrađeni svi aspekti Lajamske bolesti

Plod našeg iskustva u lečenju ove bolesti je i knjiga „Lajamska bolest“ Prof. dr medicinskih nauka Ivanka Bojića, jednog od najboljih poznavalaca ove bolesti u zemlji i svetu. Pogledajte ostale usluge ordinacije Dr Bojić »

Želim da saznam više o ovoj knjizi