Knjiga „Lajmska bolest“

by

Recenzija

Prof. dr medicinksih nauka Ivanko Bojić, autor knjige o lajmskoj bolesti, jedan je od najboljih poznavalaca ove bolesti u zemlji i svetu. Njegovo višedecenijsko kliničko iskustvo u dijagnostici, lečenju i praćenju obolelih, kao i veliko teoretsko znanje, čini ga kompetentnim da piše o ovoj bolesti, koja ima veliki epidemiološki, klinički i socijalni značaj.

Lajmska bolest posledica je multisistemske infekcije koju izaziva spiroheta Borrelia Burgdorferi. Bolest se javlja širom sveta, najčešće u Severnoj hemisferi. Uzročnika prenose zaraženi krpelji iz roda Ixodidae. Posle inicijalne infekcije i diseminacije spiroheta, mogu biti zahvaćeni svi organi i sistemi, a najčešće koža, nervni sistem, strukture oka, zglobovi i srce.

U Monografiji su detaljno obrađeni najvažniji aspekti etiologije i transmisije uzročnika, posebno njegove biološke osobine. Važno mesto autor je dao patofiziologiji bolesti, njenim kliničkim manifestacijama, dijagnozi i terapiji. Posebno i ne slučajno detaljno su obrađene biološke osobine uzorčnika, savremen koncept patogeneze bolesti, a shodno tome i pristup lečenju obolelih. Detaljno su prikazana imunološka zbivanja i sposobnosti uzročnika u adaptaciji i „izmicanju“ delovanju imunog sistema domaćina. Savremeno je objašnjen koncept imunog prepoznavanja i mogućnosti „manipulacije“ uzročnika imunim odgovorom domaćina i u delovanju antibiotika.

Na sistematizovan i ubedljiv način autor iznosi vlastita iskustva i stavove, kao i iskustva i mišljenja drugih autora. Posebno je stavljen akcenat na principie dijagnostike i lečenja obolelih od hronične forme bolesti. Ova forma bolesti je veliki izazov za lekara kada postavlja dijagnozu, ali i za bolesnika. Posebna poglavlja posvećena su kliničkim stadijima bolesti, promenama na koži, nervnom, mišićno-zglobnom i kardiovaskularnom sistemu, uz opis i najređih kliničkih manifestacija bolesti na zahvaćenim organima. Manifestacije bolesti posebno su opisane kod trudnica i dece, a značajno poglavlje posvećeno je hroničnoj lajmskoj bolesti sa svim dilemama koje ovaj klinički entitet prate. Dijagnostika bolesti detaljno je prikazana uz evaluaciju i kritičan osvrt na svaki navedeni test.

U poglavlju o terapiji opisano je lečenje obolelih u svim fazama bolesti, pri čemu su navedene brojne terapijske dileme, koje prate ovaj trenutak odluke „nepotpunog znanja“, „nedovoljnog iskustva“ sa novootkrivenom infekcijom ili sukobom interesa. Autor, uvažavajući biološke osobine uzročnika, složenu patogenezu bolesti, interakcije patogena i domaćina i maksimalne terapijske sigurnosti za pacijenta, ukazuje na opravdanost dugotrajnih modaliteta lečenja potkrepljujući opredeljenje bogatim ličnim iskustvom i brojnim podacima iz literature.

Poglavlje o zaštiti od lajmske bolesti ima karakteristike vrednih, konkretnih preporuka. Nema realnog izgleda da vakcina, u dogledno vreme, bude na raspolaganju u prevenciji ove bolesti. Knjiga je pravi i dragocen izvor informacija za lekare svih specijalnosti, posebno za izabrane i porodične lekare, ali i sve zdravstvene radnike. Knjiga na jezgrovit, jasan i celovit način iznosi najvažnije činjenice o ovoj promenljivoj bolesti. Mišljenja i stavovi su podržani naučnim činjenicama i kliničkim iskustvom autora.

Monografija o lajmskoj bolesti, čiji je autor prof. dr medicine i medicinskih nauka Ivanko Bojić, je visoko kvalitetan stručni i naučni tekst, nastao kao plod velikog teoretskog znanja i bogatog kliničkog iskustva autora. Pored vrlo korisnih i potpunih informacija vrednih za klinički rad, monografija je verodostojno svedočanstvo o stepenu poznavanja relativno nove infektivne bolesti.

Recenzenti

Prof. Dr sci. Med. Jovan Vukadinov

Prim. Dr med. Vesna Begović